The Book Pond
1083 recensioner
4545031 besök
Vogue
pixel
Deborah Hutton
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Vogue beauty
Svensk titel: pixel Vogue
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-34-50735-3
När den här mindre upplagan av den den stora Vogue-boken kom hyllades prinsessan Diana - den engelska rosen - som det strålande, sunda skönhetsidealet. Bakom hennes vackra yttre fanns dock många problem, varav bulimi bara var ett. Det är ganska talande för innehållet i Vogue. Jag skulle inte påstå att den orsakat mina komplex, men den har åtminstone bidragit till dem.

Här får man lära sig vad som är de perfekta måtten, både vad gäller symmetri i ansiktet och på kroppen (jag hade dem inte). Man får veta vilka olika kroppstyper det finns och det underförstås att snyggast är ju den långsmala sådan utan höfter... För oss andra finns en dietavdelning där man i princip tillåts äta skaldjur och grönsaker. I stort känns det här som en bruksanvisning för fotomodeller och inte för vanliga människor med vanliga kroppar, möjligen bortsett kapitlet om hur man sminkar sig som kan vara användbart. Men vill man undvika att få en taskig kroppsuppfattning gör man bäst i att inte läsa den.

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: