The Book Pond
1083 recensioner
4545198 besök
Ut på yttersta grenen
pixel
Shirley MacLaine
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Out on a limb
Bokförlag: pixel AWE/Geber
Utgiven: pixel 1988
ISBN: pixel 91-20-07688-6
Det här är otvivelaktigt en av de böcker jag läst om flest gånger. Jag introducerades till den via en mini-serie som visades på TV under ett jullov och som baserades på boken. Det var så jag kom att få upp ögonen för Shirley MacLaine och jag inspirerades länge stort av hennes vitalitet, hennes engagemang, hennes skådespeleri och inte minst hennes andliga sökande.

Hon är en mycket nyfiken människa som vill lära sig nya saker, som vill utvecklas och det driver henne att resa jorden runt och ställa frågor. Det är mycket intressant och mycket medryckande och man kan inte låta bli att undra: var hennes brittiske älskare egentligen, som ryktet vill göra gällande, Olof Palme?

A-Lo, 1989
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: