The Book Pond
1083 recensioner
4545130 besök
Lyckligt lottad
pixel
Michael J Fox
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Lucky man
Bokförlag: pixel Swedenborgs förlag
Utgiven: pixel 2003
ISBN: pixel 91-974547-2-9
För min generation...blev Michael J.Fox känd som Marty i 'Tillbaka-till-Framtiden'-filmerna. De som är ännu lite äldre känner också igen honom från den långlivade såpan 'Family Ties'. Den sockersöta skådisen blev stor tonårsidol, men han lyckades väl egentligen aldrig upprepa succén efter sitt stora filmgenombrott, utan fick mest göra banala, romantiska komedier.

I slutet på 90-talet hände dock två saker som förde honom tillbaka till förstasidorna. Det ena var hans comeback i en smart och rolig sit-com: 'Spin city', det andra var avslöjandet att han led av Parkinsons sjukdom. 'Lyckligt lottad' skrev Fox efter att han diagnosticerats och levt med Parkinsons i tio år. Boken innehåller lite om hans barndom och vägen till skådespelarframgången, men fokus ligger på upptäckten och utvecklingen av sjukdomsförloppet samt hans egen hantering av detta. Han försökte i det längsta med hjälp av mediciner, undanflykter och sprit dölja/förneka att han hade problem. En dag kom dock vändpunkten och han bestämde sig i stället för att bli öppen med sitt tillstånd inför familjen och inför andra, vilket gett honom en enorm respons och helt nya perspektiv på tillvaron.

Det första jag konstaterar när jag läser är att Fox inte är någon författare. Det är inte tungrott eller svårt att ta till sig, men språket flyter inte riktigt (kan ju också delvis vara översättningens fel), handlingen hoppar fram och tillbaka, ibland är betoningen på för sammahanget ovidkommande detaljer, ibland ges ett övergripande perspektiv när man hade önskat mer djup och reflektion. Hans familjeliv betyder väldigt mycket för honom och visst är det fint när han beskriver sitt äktenskap som fått utstå mycket stryk men ändå håller. Och visst har han en del att säga om hur det är att drabbas av en obotlig sjukdom i så pass unga år, men det griper inte riktigt tag och berör som jag hade önskat utan det övergripande intrycket blir tyvärr ganska blekt och slätstruket.

A-Lo, 2006
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: