The Book Pond
1083 recensioner
4545168 besök
Svarta sekunder
pixel
Karin Fossum
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Svarte sekunder
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 2002
ISBN: pixel 91-37-12167-7
Julklappsboken från jobbet. Deckarförfattaren Karin Fossum skriver om ett fall med en försvunnen flicka som kriminalkommissarie Konrad Sejer tar sig an. Intrigen är väl egentligen en bisak, även om den har en oväntad och tragisk upplösning, men det gör ingenting. Man fångas snarare av Fossums skildringar av det psykologiska dramat som pågår i människors sinnen.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: