The Book Pond
1083 recensioner
4545017 besök
Ers majestäts olycklige Kurt
pixel
Ebervall Lena Samuelsson Per E
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Pocketförlaget
Utgiven: pixel 2008
ISBN: pixel 978-91-86067-02-1
På 1950-talet gav den så kallade Haijby-affären en del rubriker i tidningarna. Där anklagades en viss Kurt Haijby för utpressning mot konungen Gustav V och dömdes till sex års straffarbete. Författarna Ebervall/Samuelsson har granskat Haijby-affären och vad som egentligen låg bakom, nämligen att Haijby under en kort period på 30-talet var kungens älskare.

Han utnyttjade situationen maximalt och fick kungen att (via sina invigda medhjälpare) hosta upp en hel förmögenhet för att inte förbindelsen skulle komma till allmän kännedom. Under en lång tid levde Haijby gott på de mutor han lyckades förskansa sig, men han utmanade samtidigt krafter som han inte kunde styra. En av dessa var överståtshållare Torsten Nothin som gjorde det till något av ett livsverk att sätta dit Haijby. De (olagliga) medel han tog till var tvångsintagning på sinnessjukhuset Blackeberg, deportering till nazi-Tyskland där Haijby förvarades i Gestapos lokaler samt ihärdiga försök till att fälla Haijby för homosexuellt utövande mot minderåriga.

Ebervall/Samuelsson har valt att skriva en dokumentär i romanform. Fakta understödjs av dokument som de rotat fram ur gamla arkiv, men dialogen har de skickligt kolorerat för att ge röst och liv åt huvudspelarna. Det är en otrolig och stundtals underhållande historia som serveras, framförallt åren i de rojalistiska dekadenta kretsarna och fängelsetiden i krigets Tyskland är intressanta.

Man häpnar dels över hur Haijby kunde få hållas som han gjorde, då kungens närmsta män gjorde allt de förmådde för att undvika en kunglig skandal. Men också omvänt att etablissemanget kunde manipulera myndigheter (svenska och tyska) i sina försök att röja Haijby ur vägen.

Det är svårt att finna sympatier med någon sida. Haijby framställs som en girig och gnällig lycksökare, extremt anpassningsbar och insmickrande men i avsaknad av fingertoppskänsla och strategiskt tänkande. Allt han gjorde gjorde han för egen vinnings skull och tog aldrig hänsyn till någon annan människa, inklusive sin obrottsligt lojala livskamrat Anna. Torsten Nothin å andra sidan porträtteras som en iskall cyniker som går över lik för att nå sina mål.

Det är ingen tvekan om att Haijby spelade ett fulspel och att man kan kalla behandlingen av Haijby för rättshaveri, men kanske är det just denna självömkan kontra cynismen som är svårsmält för mig, för någon gång i alla dessa rättsliga turer av attacker och motattacker tappar jag helt enkelt intresset så slutbetyget blir en svag trea.

Efter att Haijby släppts ur fängelset levde han ensam och tog 1965 livet av sig.

A-Lo, 2010
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: