The Book Pond
1083 recensioner
4545213 besök
Grottbjörnens folk
pixel
Jean M Auel
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The clan of the cave bear
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1981
ISBN: pixel 91-550-2580-3
Grottbjörnens folk är den första delen i böckerna om Ayla, en vacker cromagnonflicka som blivit åtskild från sitt folk efter en jordbävning. Hon adopteras av en Neanderthalklan och lär sig fiske, jakt och medicin, men hon blir aldrig en av dem. Hon inte bara ser annorlunda ut, utan tänker även annorlunda (dvs hon är mycket intelligentare) och upplevs till sist som ett hot mot klanen.

Att boken utspelar sig på stenåldern tycker jag är intressant och man får ge Auel att hon gör sin research och skriver väldigt fängslande. Det som drar ner betyget lite är känslan av att Auel är lite för förtjust i sin egen romanhjältinna. Hon tillskrivs de mest exceptionella egenskaper och talanger och jag blir lite lätt kräkfärdig över denna präktighet. Allt som allt är det ändå en läsvärd bok.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: