The Book Pond
1083 recensioner
4545097 besök
Svarta hunden
pixel
Stephen Booth
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The black dog
Bokförlag: pixel Minotaur
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-89380-26-6
Stephen Booth är ett namn som är up and coming i Sverige. Svarta hunden är hans deckardebut och den börjar med att den unga Laura Vernon hittas mördad i skogen i Peak District. Polisens spår pekar mot familjens trädgårdsmästare, men när han väl fångas in ser inte lösningen lika självklar ut längre utan plötsligt finns det fler spår än polisen klarar av: mannen med hunden som hittade flickan döljer något, familjen visar sig ha ett promiskuöst dubbelliv och plötsligt dyker en okänd pojkvän upp.

Den unge lovande Ben Cooper, traktens son, arbetar först med fallet, men pga personliga problem gör han flera felbedömningar och kopplas bort. Detta till förmån för ett annat stjärnskott från Birmingham, Diane Fry, som inte är beredd att låta mycket komma i vägen för sina karriärplaner.

Enligt omslagsrecensionerna är bra personskildringar en av styrkorna med Svarta hunden, men jag är inte helt till mig i trasorna. Framförallt tycker jag att interaktionen mellan huvudpersonerna Cooper och Fry är otroligt märkligt. Det är något onaturligt över dialogen med tanke på att de inte känner varandra. Diane är tvär och aggressiv utan anledning, Cooper börjar helt plötsligt att bete sig som en klant och sätter hela sin karriär på spel efter två dagar. Det känns helt enkelt inte realistiskt i min bok.

Däremot beskriver Booth omgivningen på ett väldigt målande sätt och det är inte svårt att föreställa sig grönskande kullar, flotta herrgårdar, fuktigt brittiskt klimat. Förutom mordhistorien utvecklas polisernas privatliv något, som bäddat för uppföljare. Det är i och för sig uppfriskande att de inte är 60 plus, har alkoholproblem och lyssnar på opera. Man undrar vidare vem som är mördare, det är inte helt självklart, men när avslöjandet kommer tycker jag att det blir något av ett antiklimax.

I övrigt är Svarta hunden varken bättre eller sämre än något annat och det är inte så att jag kommer springa benen av mig efter del två i serien.

A-Lo, 2010
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: