The Book Pond
1083 recensioner
4545211 besök
Illusionen om Gud
pixel
Richard Dawkins
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The God delusion
Bokförlag: pixel Pocketförlaget
Utgiven: pixel 2009
ISBN: pixel 978-91-85625-86-4
Richard Dawkins är en brittisk professor välkänd för sin offentliga ateism. I Illusionen om Gud försöker han med avstamp i evolutionsteorin beskriva orimligheten i att det skulle finnas en gud och att godhet/moral inte nödvändigtvis bygger på gudstro. Om man undrar till vilken grad Dawkins vänder sig mot religion så är det här ett ganska talande citat:

'Detaljerna skiljer sig världen över, men alla kulturer håller sig med någon version av religionens tidsödande, välfärdsförsvagande, fiendeskapsprovocerande ritualer och dess faktastridiga, kontraproduktiva fantasier.'

Dawkins lyckas förstås inte motbevisa att det finns en gud, precis som det inte går att bevisa dess existens. Tro är just tro och vilar på andra fundament än vetenskap. Dawkins predikar (haha) inte för de redan frälsta, utan hoppas snarare kunna så tvivel hos de som velar.

Jag betraktar mig själv som icke-troende och läser Dawkins utifrån den världsbilden, så jag behöver inte övertygas och tar heller inte särskilt illa vid mig när han raljerar över religionen ('George W. Bush säger att Gud uppmanade honom att invadera Irak, synd att Gud inte kostade på honom en uppenbarelse som visade att det inte fanns några massförstöreslevapen.'), vilket en troende kanske skulle göra.

Men även om jag inte tror på en högre makt, så förstår jag absolut behovet av att göra det och det kapitel i boken som handlar om detta universella behov är också det som jag tycker är intressantast. Dawkins evolutionära teorier handlar om att religionen är en biprodukt av mekanismer som styr förälskelse. Ganska fascinerande faktiskt.

Jag tycker Illusionen om Gud har sina brister, att den stundtals är för detaljerad och svårtillgänglig och såklart saknar exempel på de goda kristna gärningar som förekommer. Dawkins lyckas också förbise det faktum att det inte alltid är religionen i sig som är problemet utan att den används i illasinnade politiska syften.

Däremot uppfattar jag inte honom som ateistisk fundamentalist, vilket han har anklagats för. Jag trodde skulle möta ett darwinistiskt 'korståg', men jag tycker tonen är resonlig, ibland passionerad och raljerande, men inte fundamentalistisk. I sann vetenskaplig anda skulle Dawkins ändra sina ståndpunkter om otvivelaktiga bevis mot evolutionsteorin lades fram. Det är det som är skillnaden mellan fundamentalism och vetenskap.

Att jag skrev att jag inte blev upprörd av Dawkins ateism betyder inte att det inte finns det gott om företeelser att uppröras över i boken. Det är upprörande att läsa om vad man kan komma undan med i religionens namn; hur brott döms lindrigare - eller inte alls - när de utförts i en religiös kontext, hur vi tassar på tå runt ett fenomen som uppenbarligen står bortom all kritik och hur svårt, ja omöjligt, det är på sina håll (läs USA) att bekänna sig som icke-troende.

Detta är nog när allt kommer omkring Dawkins viktigaste budskap: vi måste ha rätt att ifrågasätta religion, gudstro och dess konsekvenser. Och precis som religionsfriheten ger oss en lagstadgad rätt att utöva vår tro måste det också finnas en rätt att inte tro.

A-Lo, 2011
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: