The Book Pond
1051 recensioner
3180357 besök
Böcker som förändrade världen
pixel
Andrew Taylor
Framsidesbild
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Books that changed the world
Svensk titel: pixel Böcker som förändrade världen
Bokförlag: pixel Ordalaget
Utgiven: pixel 2009
ISBN: pixel 978-91-85465-69-9