The Book Pond
1083 recensioner
4539920 besök
Cigarett
pixel
Per Hagman
Framsidesbild
1
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2002
ISBN: pixel 91-0-058111-9
Jaha. Per Hagman. Nydanande, ung generationsförfattare. Jag förstår inte riktigt grejen. Läser ut Cigarett på tre dagar, en tröttsam dagboksskildring av en ung, kåt mans liv. Det är sida upp och sida ner av ytliga skildringar av fest och party, servitörsjobbet på Hard Rock, tjejer som blir påsatta och hur man lättast skaffar droger. Knappt en rad av eftertanke eller reflektion. Eller är det just det som Hagman vill visa, hur rotlösa, rastlösa och icke-tänkande ”vår” generation har blivit? Jag tyckte i alla fall att det här var meningslöst slöseri med tid.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: