The Book Pond
1083 recensioner
4549403 besök
Madame Bovary
pixel
Gustave Flaubert
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Trevi
Utgiven: pixel 1979
ISBN: pixel 91-7160-446-4
Den fåfänga Emma Bovary vantrivs i sitt tråkiga äktenskap. Hon tar sin tillflykt till romaner och älskare, men att synda straffar sig blir hon snart varse. Ändå är det inte en moraliserande bok, utan Flaubert är förvånansvärt neutral i sin inställning, vilket inte kan varit helt okontroversiellt på den tiden. Madame Bovary lånade jag på biblioteket i vetskap om att det är en 'klassiker' och i ärlighetens namn gick den ganska långsamt att ta sig igenom.

A-Lo, 1987
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: