The Book Pond
1083 recensioner
4543884 besök
Osynlig
pixel
Paul Auster
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Invisible
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2010
ISBN: pixel 978-91-0-012466-3
Osynlig är vad vi senast diskuterade i min bokklubb, en väldigt Austerisk roman som alla gillade utom jag...

Adam Walker är en vanlig universitetsstudent under 70-talet. På en fest möter han den världsvane Rudolf Born och hans sällskap Margot. Rudolf tar honom under sina vingar och vill starta en tidning med Adam som chefredaktör. Komplikationer tillstöter: Adam blir förälskad i den franska Margot och Rudolf börjar visa skrämmande sidor av sig själv som leder till en brytning. Paris några år senare: Adam, Margot och Rudolf möts på nytt med förödande konsekvenser. Historien förblir begravd tills Adam skriver ner den och skickar till en vän..

Det här är alltså en, bedömt utifrån det jag tidigare läst, typisk Auster-roman med många nivåer, olika berättareröster och lek med sanningen. Medan jag fann det intrikat och spännande i New York-trilogin, så ger det mig av någon anledning inte samma positiva känsla här. Precis i början i mötet med Rudolf Born tyckte jag den var intressant och mysteriaktig, men sen övergår boken till något helt annat och blir ganska tam. Jag hade svårt att leva mig in i historien och kände mig distanserad. En mycket medelmåttig Auster måste jag nog säga.

Övriga bokklubbsmedlemmar var mer positiva, kallade den språkligt genial och tyckte det var fascinerande att kastas mellan olika skeenden. Syster tycker Auster får henne att känna sig delaktig och att han är skicklig i att ta helt banala händelser och skruva till dem på sitt speciella sätt.

Vi var ganska överens om att det känns som om Auster velat utforska vissa sexuella fantasier och tabun och där tappade han också mig, som fann det tämligen ointressant.

Slutet innebar en frustration för flera stycken av oss. Det är abrupt och vi förstår inte riktigt vad Auster vill säga med vare sig slut eller med boken i stort. Jag upplevde en stark parallell till Mörkrets Hjärta där den upphöjde Kurtz/Born har sitt eget kungarike och utforskar ondskans mörkaste vrår, men jag vet inte vad det betyder i sammanhanget.

Titeln förblev en gåta för oss alla.

A-Lo, 2012
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: