The Book Pond
1083 recensioner
4549435 besök
Stjärnor utan svindel
pixel
Louise Boije af Gennäs
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1997
ISBN: pixel 91-7643-325-0
Louise Boije af Gennäs får säga vad hon vill om att 'Stjärnor utan svindel' inte är självbiografisk, för nog har den många likheter med hennes eget liv, framförallt det förhållande hon hade med Mian Lodalen en period. Det spelar väl egentligen ingen roll, men boken handlar i alla fall om hur den småborgeliga Sophie oväntat möter kärleken i revolutionära Kajan och lämnar sin tillknäppte man för hennes skull.

Kort sagt tyckte jag att det här var en naiv, stereotyp skildring av manligt & kvinnligt, underklass & överklass, men med väldigt driven berättarteknik och fängslande kärlekshistoria som gör att man sträckläser till sista sidan.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: