The Book Pond
1083 recensioner
4544048 besök
Då tänker jag på Sigrid
pixel
Elin Olofsson
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 2013
ISBN: pixel 978-91-46-22305-4
Hanna, framgångsrik AD och "glad" singel. En dag tar smärtan från den hopplösa kärleksaffären med den gifta kollegan Henrik överhanden; Hanna säger upp sig och åker hela vägen upp till sin jämtländska hemort Gärningsberg. Hon flyttar in i den övergivna släktgården för att få tid att tänka, måla och försöka förstå vad i det förflutna som orsakade brytningen mellan hennes pappa, hans bror och hans mamma Sigrid.

Då tänker jag på Sigrid är fin på många sätt, men vemod är vad som genomsyrar hela boken. Olofsson är duktig med miljöbeskrivningarna av den avfolkade byn, men de är karga och bistra och alla människor bär på en kappsäck av tråkigheter. Det sätter tonen och min sinnesstämning därefter när jag läser. En del av boken berättas ur Sigrid och farbrodern Åkes perspektiv genom korta kapitel på jämtska där de skeenden som ledde fram till släktens olycka gradvis avslöjas. De passagerna är de jag är minst förtjust i; de är abstrakta, poetiska kanske är ordet, och fulla av upprepningar, som säkert har ett förstärkande syfte, men som irriterar mig och personligen hade jag velat stryka hälften av dem.

De delar som handlar om Hanna är däremot bättre, konkretare, mer berörande och faktiskt allt mer hoppfulla. Det är säkert också därför jag tycker bättre om dem; jag är en happiness junkie. Men jag funderar dock på om slutet verkligen är ett lyckligt ett - eller bara handlar om att gripa efter halmstrån och kanske återigen hamna i onda cirklar därför att vi tar kärleken där vi får den oavsett vad det kostar oss.

A-Lo, 2013
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: