The Book Pond
1083 recensioner
4543975 besök
Nattens cirkus
pixel
Erin Morgenstern
Framsidesbild
5
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The night circus
Bokförlag: pixel Pocketförlaget
Utgiven: pixel 2011
ISBN: pixel 978-91-86969-77-6
Cirkusen anländer utan förvarning. Så börjar Nattens Cirkus, en fantasifull, färgstark, magisk saga om hur två barn, Celia och Marco på var sitt håll och ovetandes om varandra blir upplärda i att skapa illusioner och får veta att de så småningom ska tävla på en okänd spelplan. I vuxen ålder blir både Celia och Marco knutna till en cirkus som turnerar runtom världen och bara håller öppet nattetid. Där utför de sina illusioner, skapar nya, fantastiska cirkustält och ting att beundra samtidigt som de inväntar instruktioner från sina läromästare om när tävlingen ska starta. Eller - har den kanske redan det?

Cirkusen anlände utan förvarning rakt in i mitt hjärta. Från första början blev jag fast i denna snillrika labyrint av gåtor, hemligheter och svartvit magi. Det är som att the Prestige möter Moulin Rouge men ändå är sin alldeles egen: sprakande, lekfull, festlig, passionerad, mörk och mystisk. Jag älskar historien, rollspelet, tidsåldern (sent 1800-tal) och slutet! Inte en enda clown i sikte, men jag varken saknar eller behöver det. Såld!

A-Lo, 2013
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: