The Book Pond
1083 recensioner
4539955 besök
Spetsnäsduken
pixel
Penny Vincenzi
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Almost a crime
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-0-057200-4
En riktig tegelsten om den duktig- duktiga, vackra, mycket smala, för att inte tala om framgångsrika Octavia och hennes lika karriäristiske make Tom. Idyllen slås sönder en dag när O upptäcker att Tom varit otrogen med hennes bästa vännina och som om det inte vore nog med det har otroheten resulterat i en graviditet.

Vad gör O? Ja, gud förbjude att försumma jobbet. Hon ger sig in i ett nytt uppdrag med liv och lust, genom vilket hon träffar en parlamentsledamot som hon inleder en affär med. Alltunder det att Tom bor kvar i huset. Det slutar lyckligt förstås, om det nu är lycka det Octavia känner i sitt liv. Ständigt presterande, ständigt rädd för att gå upp i vikt, mamma på distans och deltid. Inte mycket att avundas.

Det här är 2000-talets motsvarighet till 80-talsglamouren. Inget nyskapande, men underhållande för all del.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: