The Book Pond
1083 recensioner
4544085 besök
Påven Johanna
pixel
Donna Woolfolk Cross
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Pope Joan
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-7643-665-9
Sant eller inte, men Påven Johanna handlar om en liten, vetgirig och begåvad flicka som, trots sina fattiga uppväxthållanen, lyckas förskansa sig en utbildning inom språk, religion och helande. Hennes ambitioner tar henne hela vägen till påvepalatset i Rom, där hon utklädd till man lurar hela prästerskapet och blir vald till påve.

Jag vet att den här boken har hyllats och många älskar den och visst har den väl ett underhållningsvärde, men själv tyckte jag det var ganska tröttsamt att läsa om underbarnet; kan man vara så duktig och klok på en gång – hela tiden!

A-Lo, 2000
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: