The Book Pond
1083 recensioner
4549458 besök
Tao enligt Puh
pixel
Benjamin Hoff
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The tao of Pooh
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1995
ISBN: pixel 91-46-14736-5
Det har gått inflation i Puh-böcker. Han verkar ha något att säga oss i vilken fråga det än må vara. Jag har inte läst de andra, men vad gäller 'tao' så tror jag faktiskt författaren har en poäng. Detta är Puhs innersta väsen!

A-Lo, 1999

1 kommentar
Anne Johannesdotter (http://winniethepooh) 2013-05-22 07:27
Tidningsförlag Tiger... Nalle Puh sjumilaskogen.... Christoffer Robin A.A Milne.... some people wish...some people not/ investering granskning
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: