The Book Pond
1083 recensioner
4549540 besök
Sköldpaddsdagbok
pixel
Russell Hoban
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Turtle diary
Bokförlag: pixel Litteraturfrämjandet
Utgiven: pixel 1991
ISBN: pixel 91-7448-647-0
Två främlingar förenas i sin dröm om att kidnappa de stora havssköldpaddorna från London Zoo för att släppa dem fria i havet, där de hör hemma. I sina dagböcker skriver de ner hur de sakta tar sig mot sitt mål. Sköldpaddsdagbok har förärats med 'En bok för alla' stämpel. Den är fin på sitt sätt, men jag finner den lite för långsam och föråldrad för att uppskatta den fullt ut.

A-Lo, 1994
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: