The Book Pond
1083 recensioner
4543902 besök
Dödsdömd
pixel
Béatrice Saubin
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel L'épreuve
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1993
ISBN: pixel 91-37-10572-8
Det här är en självbiografi av en fransk kvinna som tillbringade åtskilliga år i malaysiskt fängelse med en dödsdom hängande över sig. I sista stund blev hon benådad och kunde sedan skriva en bok om 'prövningen' som boken heter på franska.

Som så många andra luffade hon i Asien, förälskade sig i fel man som, enligt hennes egen utsago, planterade heroin i hennes bagage när hon skulle åka återvända till Europa där de skulle gifta sig. Knarksmuggling är belagt med dödsstraff i Malaysia. Béatrice hamnade på ett kvinnofängelse and it was no picnic. Hon får utstå det mesta och ständigt leva i ovisshet huruvida hennes dödsdom ska fastställas eller inte. Under vägen tyr hon sig till en kvinnlig medfånge och de blir så småningom ett par, vilket inte verkar vara helt ovanligt.

Det Saubin berättar är fasansfullt, att bli oskyldigt dömd måste vara något av det värsta man kan råka ut för och på ett sådant ställe dessutom. Det är jobbigt att läsa om hennes dödsångest och kamp för upprättelse, men någonstans i mitt bakhuvud viskar en röst: 'Hur kunde hon vara så naiv? Är hon verkligen oskyldig? Boken verkar åtminstone avskräckande, för när jag flugit till Kuala Lumpur efter detta har jag kollat igenom mina väskor mer än en gång för att försäkra mig om att jag packat allt för egen hand...

A-Lo, 1994
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: