The Book Pond
1083 recensioner
4544063 besök
Granne med döden
pixel
Alex Marwood
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The killer next door
Bokförlag: pixel Modernista
Utgiven: pixel 2014
ISBN: pixel 978-91-7499-576-3
Alex Marwood är en av Modernistas nyförvärv med Onda Flickor och den nyligen utkomna Granne med Döden.

I södra London ligger ett fallfärdigt hyreshus bebott av människor där de flesta har ett bagage de inte vill skylta med, som den femtonåriga Cher och den nyinflyttade Collette, båda på rymmen från olika omständigheter. Här bor också pensionären Vesta i bottenvåningen med ett livstidskontrakt på billig hyra, till den girige hyresvärdens förtret. I gengäld ser han till att utföra minimalt med reparationer i hennes lägenhet och avloppet pluggas ständigt igen, vilket en dag leder till en rad tillfälligheter som avslöjar husets värsta hemlighet...

Alex Marwood rör sig någonstans i gränslandet thriller/skräck. Granne med Döden är ganska otäck på sina ställen och samtidigt matintag rekommenderas inte för känsliga läsare, om jag säger så. Men jag skulle ändå mena att tyngdpunkten inte ligger på mordhistorien (ja sorry, spoiler, det finns en sådan) och mördaren avslöjas till och med halvvägs in. I stället är det snarare en bok om de olika hyresgästernas öden och utsatthet under vidriga och fattiga omständigheter. Det är mörkt på många sätt och här är turistsidan av London långt borta, men genom sina starka och handlingskraftiga kvinnor ger Marwood ändå hopp till berättelsen. Och trots upplägget är det ändå otroligt spännande och svårt att lägga ifrån sig. Marwood har klart givit mersmak.

A-Lo, 2014
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: