The Book Pond
1083 recensioner
4539906 besök
Inferno
pixel
Dan Brown
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2013
ISBN: pixel 978-91-0-013756-4
Efter en intensiv jobbhelg så behövde jag något ytterst motståndslöst att läsa och då tänkte jag att nu passar Dan Browns senaste: Inferno. Symbolik-experten Robert Langdon är tillbaka, nu utlokaliserad till Florens, där han vaknar upp på ett sjukhus, smutsig och skottskadad, utan att ha ett enda minne av hur han hamnat där. Detta får jag ändå säga är en variant på den vanliga inledningen där han blir uppringd mitt i natten och kallad till andra sidan jordklotet i något akut ärende.

Langdon upptäcker att han har en film i sin ägo där en anonym man har en poetisk, men satanisk utläggning - inspirerad av Dantes "Den gudomliga komedin" - om hur han ska utrota (delar av) mänskligheten med en pestsmitta för att rädda jorden från överbefolkning. Langdon måste förstås stoppa honom. Någon vill stoppa Langdon. Och sedan händer följande precis som det brukar: Langdon blir räddad/slår följe med en intelligent och mystisk kvinna, han blir jagad genom hela staden och på vägen måste han lösa gåtor och kryptiska meddelanden på museum och i kyrkor, vilket alltid sammanfaller med att Brown låter Langdon ha en föreläsning om konstverk och arkitektur som passeras (som läsare har man lämpligen google/wikipedia nära tillhands), han äter och dricker inte en bit på de ett-två dygn historien utspelar sig och han blir förrådd av en närstående (Nej, detta är ingen spoiler direkt, samma mönster upprepar sig i varje bok).

Jag läser Dan Brown för spänningen och intrigen, inte för de komplexa personporträtten. Mången recensent har vittnat om hur platta dessa är och det är bara att konstatera att vare sig Langdon eller någon annan egentligen vare sig väcker någon särskild sympati eller intresse som människor (dvs, vem är han när han inte jagar Florens runt efter utplacerade pesthärdar). Men jag vet vad jag får och jag tänker inte sitta här och klaga över det. Så tillbaka till intrigen och den är ganska intressant, tycker jag. Här är det inga hemliga sällskap eller abstrakta religiösa reliker som ska skyddas, utan det handlar om en man som har en genuin tro att han gör mänskligheten en tjänst. Och har han rätt? Behöver jordens befolkning decimeras för att vi ska kunna överleva som ras? Vad skulle hända om en riktig pestsmitta bröt ut på riktigt à la Digerdöden? Det är intressanta frågor ändå. Och samtidigt så lärde jag mig ett och annat om Botticelli. Och tömde hjärnan på jobb.

A-Lo, 2014
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: