The Book Pond
1083 recensioner
4549429 besök
Circle of friends
pixel
Maeve Binchy
Framsidesbild
3
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel När ödets stjärnor faller
Bokförlag: pixel Hodder & Stoughton
Utgiven: pixel 1991
ISBN: pixel 0-340-70349-0
Inte helt oväntat utspelar sig Circle of friends på ta-da Irland. Inte mycket variation där hos Binchy. Två vänner växer upp och tar de första kliven in i tonåren tillsammans. Det är Benny som berättar. Hon är handlarens lite mulliga dotter, godhjärtad och med mycket skinn på näsan. Vännen är Eve, tunn, fattig, uppvuxen på klosterskola. Tillsammans tar de sig till universitet i Dublin, där de träffar nya människor, blir förälskade, svikna och där vänskapen ska komma att sättas på svåra prov. Det här är kort och gott trevlig, fryntlig irländsk och ofarlig läsning med igenkänningsfaktor om man är på humör för det.

A-Lo, 1992
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: