The Book Pond
1083 recensioner
4542374 besök
Talismanen
pixel
Stephen King
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The talisman
Bokförlag: pixel Legenda
Utgiven: pixel 1987
ISBN: pixel 91-582-1135-7
Jack Sawyer är tolv år och hans mor är döende. De befinner sig på ett badhotell vid Atlantkusten och han vet inte vad han ska ta sig till, men så får han ett Uppdrag av vännen Speedy Parker. Genom att färdas tvärs över kontinenten till Kalifornien och där bärga den magiska Talismanen kan han rädda sin mamma. Saken är bara den att han måste färdas i en parallell värld som kallas för Territorierna och där alla möjliga faror hotar den unge Jack.

Med Talismanen har King tillsammans med Peter Straub skrivit mer av en äventyrsroman än en skräckis. För mig kändes det som en typisk pojkbok och jag blev inte särskilt engagerad, även om jag kan tänka mig att boken har en stor publik som hyllar den.

A-Lo, 1995
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: