The Book Pond
1083 recensioner
4539897 besök
De hatiska
pixel
Björn Hellberg
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Lind & co
Utgiven: pixel 2015
ISBN: pixel 978-91-7461-379-7
Björn Hellberg är nog Sverigebäst på att vara produktiv när det gäller att spotta ur sig deckare. I de senaste sex böckerna har han förlagt handlingen till fiktiva staden Loviken där kriminalinspektörer Carina Keller och Stig-Allan Jönsson fångar bus.

Titeln De hatiska syftar på det näthat som flera personer utsätts för på orten, bland annat en bloggerska som till slut tar ärendet till polisen. Under tiden de arbetar med fallet sker ett mord och frågan poliserna ställer sig är om det finns något samband med hotelserna, och om någon står på tur?

Ja, Hellberg läser man inte för att få något fullkomligt rafflande eller nydanande. Han har ett gott hantverk, men det är lite sävligt och "lokalt" eller hur jag ska uttrycka mig. Det märks att han försöker haka på fenomenet nättroll i den här boken, men kanske inte riktigt lyckas med att låta helt avslappnad i sina beskrivningar av bloggar, forum och chattar. Jag tyckte ändå inte att det var helt oävet och det gav en stunds underhållning, precis som jag antar är syftet.

A-Lo, 2016
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: