The Book Pond
1083 recensioner
4549561 besök
En dam försvinner
pixel
Ann-Marie Falk
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Svensk titel: pixel
Bokförlag: pixel Rabén & Sjögren
Utgiven: pixel 1956
ISBN: pixel 91-29-42549-2
Det är 50- eller 60-tal, jag har lite svårt att bedöma vilket, i en liten skärgårdsby. 4 ungdomar Kajsa, Ulla, Jonas och Lars-Erik, ser en kväll hur den illa omtyckta tant Gabriella gå mot vattnet och senare ser de hennes fotspår ut på bryggan, men inga som vänder tillbaka... Allteftersom dagarna går och tanten inte återvänder blir ungdomarna allt oroligare. Har Gabriella gått i sjön eller finns en naturlig förklaring? Varenda gång de försöker ta upp det med någon vuxen, så kommer något emellan och till slut har det gått så lång tid att de inte vågar nämna Damen som försvann.

I början på varje nytt år har det ofta hänt att jag läst om gamla flicksynder. Något år var det ett par Kitty-böcker, ett annat Maria och Blå Prinsen (en favorit). I år blev det En dam försvinner av Ann-Marie Falk. Jag har inget egentligt minne av den annat än att det var lite mystisk. Att läsa en bok med en vuxens ögon är förstås något helt annat än att läsa den som barn, kanske speciellt om den också har några år på nacken. Tempot är ju väldigt mycket långsammare än vad vi är vana vid i moderna ungdomsböcker och spänningsmomenten är beskedligare. Andra tidstypiska tecken är en helt annan nivå av respekt i interaktionen barn - vuxna och frånvaro av teknik. Men sedan finns det universella frågor som tonåringens osäkerhet, deras behov av stimulans som en ö i yttre skärgården inte kan ge dem. En del böcker överlever tidens tand, jag läser t.ex gärna Agatha Christie och Maria Lang, men jag tror inte En dam försvinner blir ett arv till mina barn.

A-Lo, 2017
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: