The Book Pond
1083 recensioner
4542384 besök
Badortsmysteriet
pixel
Agatha Christie
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Peril at end house
Bokförlag: pixel Bookmark Förlag
Utgiven: pixel 2015
ISBN: pixel 978-91-7547-166-2
Den belgiske mästerdetektiven Hercule Poirot har semester på badorten St.Loo med vapendragaren kapten Hastings. Poirot avser att pensionera sig

- Att stiga ner från piedestalen när man står på höjden av sin berömmelse - finns det en mer storslagen gest? frågar han Hastings med sedvanlig "anspråklöshet".

Men när de stöter på den förtjusande unga damen Nick Buckley och bokstavligen hamnar mitt i ett mordförsök, så kan ju inte Poirot hålla fingrarna borta.

Badortsmysteriet ingår i Bookmark Förlags nyutgivning av Christieböcker. Jag är så oerhört förtjust i omslagen på dessa, faktiskt mer än innehållet i detta fallet.

Det här mysteriet är inte ett av de mer inspirerande, tycker jag. Vanligtvis kan jag inte räkna ut hur saker ligger till, men här anar jag i alla fall delvis upplösningen - och Poirot känns lite... trött. Kanske han borde pensionera sig på riktigt?

Dock är det klassiskt på samma gång och det är smått underhållande att läsa om eleganta middagsbjudningar på 30-talet, käbblandet mellan Hastings och Poirot och det storstilade avslöjandet förstås.

A-Lo, 2017
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: