The Book Pond
1083 recensioner
4543887 besök
Syndafall i Wilmslow
pixel
David Lagercrantz
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 2017
ISBN: pixel 978-91-307683-6
När David Lagercrantz blev en världsberömd författare i samband med fortsättningen av Millenium-serien, så började hans äldre böcker också ta fart.

Syndafall i Wilmslow kom först ut 2009 och har fått nytt liv i pocket nära ett decennium senare. Det är ingen biografi, som den om Zlatan och Göran Kropp, men den kretsar kring Alan Turing (en av dem som lagt betydande grund för vår dags datorer).

Den homosexuella Turing begick självmord 1954, troligen efter att den kemiska kastrering han tvingades genomgå gjorde honom deprimerad. Boken börjar där, när polisen Leonard Corell blir en del av utredningen. Han är ung och oinspirerad av sitt arbete, homofobin i poliskåren och samhället - och hos honom själv - är utbredd, men det är något med Turings fall som intresserar honom. Snart är han något på spåren och börjar förstå att han kommit närmare hemligheter än han borde.

När jag började läsa Syndafall i Wilmslow hade jag nyligen sett filmen Enigma, om Turings insatser vad gällde att knäcka de tyska enigmakoderna, så jag var intresserad av den berömda vetenskapsmannen. Det är det dock framförallt Turings död och polismannen Leonard Corell som är i fokus. Corell är ingen sympatisk figur; gnällig, lynnig, räddhågsen och jag har svårt att uppbåda något riktigt intresse för honom eller för historien i stort som är en märklig filosofisk-/psykologisk deckar-ish roman. Dialogen är också rätt märklig ibland, den hänger liksom inte ihop ibland eller så har jag bara svårt att förstå Lagercrantz stil. Jag skulle inte säga att Wilmslow är direkt dåligt skriven, men den är ingenting som fångar mig på något plan.

A-Lo, 2017
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: