The Book Pond
1083 recensioner
4540020 besök
Liv efter liv
pixel
Kate Atkinson
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Life after life
Bokförlag: pixel Massolit Förlag
Utgiven: pixel 2016
ISBN: pixel 978-91-7691-000-9
11 februari 1910 föds Ursula. Tyvärr överlever hon inte sitt första dygn.
11 februari 1910 föds Ursula igen. Den här gången blir hon fyra år innan hon tragiskt nog drunknar.
11 februari 1910 föds Ursula igen. När de kommer till stranden känner Ursula instinktivt att hon nog bör undvika de höga vågorna. Hon lever vidare.

På det sättet fortsätter det. Liv efter liv. Och för varje gång hon kommer åter till jorden får hon ett inbyggd intuition mot de händelser som tidigare utsatt henne för fara eller tagit hennes liv. Anledningen till att hon får alla dessa chanser är för att hon är en del i en (gudomlig?) plan att ändra historiens gång.

Det tar inte lång tid att konstatera att jag läser mycket deckare och feelgood-romaner när man scrollar igenom mina recensioner. Men ibland är det så skönt att dyka ner i en roman som varken är det ena eller det andra och Atkinson är ett sådant bra val då!

I Liv efter liv finns det så mycket att reflektera över. Boken spänner över två världskrig och det görs nedslag i såväl det borgeliga 20-talslivet som i det brinnande London under Blitzen. Men trots det världsomvälvande är det en personlig berättelse, då Ursula hela tiden är mittpunkten, och vi får ta del av såväl glädjeämnen som djup tragik i alla hennes existenser.

Man skulle kunna tänka sig att boken blir en lång repetition av födslar och återkommande händelser, men Atkinson bjuder oss skickligt på nya detaljer och små twister som håller intresset uppe.

Den bakomliggande idén: vad skulle ha hänt om man kunnat ändra väsentliga skeenden i historien, är en lockande tankelek. Jag läste en gång Stephen Fry's Changing History, där Hitler utplånades redan innan han var född, vilket bara banade väg för en ännu värre diktator! Här är det inte fullt så dramatiskt; i efterordet skriver Atkinson: "om jag skulle pressas på ett svar skulle jag säga att Liv efter liv handlar om att vara engelsk".

Slutet är kryptiskt och ska inte spoilas, men man skulle kunna tänka sig att boken faktiskt fortsätter efter att den har tagit slut (en tolkning). Kate Atkinson kunde i alla fall inte riktigt släppa historien och det kom en tid efteråt en slags sequel i A god in ruins, som jag självklart ska läsa snart!

A-Lo, 2018
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: