The Book Pond
1083 recensioner
4542403 besök
Spegeln sprack från kant till kant
pixel
Agatha Christie
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The mirror crack'd from side to side.
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1984
ISBN: pixel 91-0-046380-9
Tar mig mest igenom boken för att ha någonting lättsmält ett par dagar. Inte Christies bästa direkt. Miss Marple har blivit en väldigt gammal tant som inte själv kan vara ute och snoka på landsbygden längre, utan får lösa mysteriet med hjälp av sina vänninor som agerar kurirer. Det sänker tempot förstås och gör det inte speciellt spännande. Tidsandan är dessutom aningens svårsmält; lite för mycket luft åt tidens fördomar.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: