The Book Pond
1083 recensioner
4544015 besök
Birdcage walk
pixel
Helen Dunmore
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Svensk titel: pixel Ej utgiven på svenska
Bokförlag: pixel Windmill
Utgiven: pixel 2017
ISBN: pixel 978-0-09-959276-1
Birdcage walk utspelar sig i Bristol i slutet på 1700-talet. En byggboom sveper över landet och Lizzie Fawkes make Diner ska göra sig en förmögenhet genom att bygga de finaste bostäder någon skådat. Lizzie är Diners andra hustru och han förväntar sig att hon ska hålla sig hemma och sköta hushållet. Men Lizzie är uppvuxen i radikala, intellektuella kretsar och återvänder gärna till sin mors hus och umgänget där. Hon försöker skapa sig eget utrymme för hon känner att hon alltid lever i skuggan av den första, avlidna hustrun. På andra håll i Europa, i Paris, börjar revolutionen pyra och skapar ringar på vattnet. Samtidigt skapar en färdigsydd klänning till den första mrs Diner frågetecken hos Lizzie och saker drar ihop sig till storm.

Birdcage walk är ett dämpat, historiskt drama med färgstarka karaktärer och fina detaljer; det märks att Helen Dunmore har gjort grundlig research. Sättet på vilken boken börjar sätter en obehagligt isande ton, som ligger där och surrar i bakgrunden och adderar ytterligare en dimension. Mycket skickligt och bra.

Detta blev Helen Dunmores sista bok innan hon dog i juni 2017.

A-Lo, 2017
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: