The Book Pond
1083 recensioner
4542423 besök
Två gånger är en vana
pixel
Denise Rudberg
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 2011
ISBN: pixel 978-91-1-304178-0
Efter Ett litet snedsprång ville jag snabbt ha mer av Marianne Jidhoff & co.

Jag vaggades snart in i bekanta miljöer, där kriminalhistorien - liksom i första boken - egentligen spelar en undanskymd roll till förmån för huvudpersonerna. En viss karaktärsutveckling sker, då Marianne börjar ta för sig av livet och Augustin återfinner en kärlek. Jag finner stort nöje i att läsa om detta. Lite tradigt blir det ibland då författaren nödgas ge bakgrund till de som mot förmodan inte läst första boken, men det är väl en parentes i sammanhanget. En något svagare uppföljare än debut, men överlag underhållande.

Jag börjar förstå tanken bakom Denise Rudbergs titlar också; den tredje delen i serien heter "Bara tre kan leka så" - och den håller jag på med nu..

A-Lo, 2018
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: