The Book Pond
1083 recensioner
4540044 besök
Vända hem
pixel
Gyasi Yaa
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Homegoing
Bokförlag: pixel Norstedts
Utgiven: pixel 2018
ISBN: pixel 978-91-1-308275-2
Släktkrönika klingar inte så ljuvt i mina öron sedan jag läste (den jätte-jättedåliga) 100 år av ensamhet; bara alla dessa namn for starters. Vända hem är dock en långt bättre sådan, bland annat för att det i början finns ett släktregister som jag ständigt måste återvända till, men det hjälper mig åtminstone att hålla reda på vem som är vem (Det här var en bokklubbsbok och samtliga vittnade om att de fått göra samma sak, så det är inte bara jag som hade svårt med orienteringen).

Detta är en bok om som startar i Ghana och som handlar om slaveriets historia, om att ha ett arv som präglar generationer, om liv och död och kanske framförallt om överlevnad. Den försvarar inte de vita makternas kolonisation, men den ger en bredare bild av situationen än åtminstone någon av oss i bokklubben hade förstått förut, bland annat det att vissa afrikanska stammar samarbetade med engelsmännen och holländarna i att tillfångata slavar.

Det är uppenbarligen mycket tragik som ryms inom åtta generationer, men Gyasi Yaa balanserar ändå detta med små glimtar av hopp, en mild humor och ett försonande slut. Fint!

A-Lo, 2018
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: