The Book Pond
1083 recensioner
4542414 besök
A room full of bones
pixel
Elly Griffiths
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Svensk titel: pixel Känslan av död
Bokförlag: pixel Quercus
Utgiven: pixel 2012
ISBN: pixel 978-1-78087-357-2
Jag har följt Ruth Galloway i många år, A room full of bones är den fjärde delen om henne, och de salta våtmarkerna i Norfolk där hon bor har nu blivit en go-to-place för mig.

I samband med gravöppningen av en medeltida biskop dör en museiintendent och sedan dör muséets chef. Det visar sig att i källaren finns skelettdelar från Australiska urinvånare och i vissa kretsar viskas det om att en förbannelse drabbat de avlidna. Poliskommissarien Nelson håller i utredningen förstås och det är oundvikligt att han och Ruths vägar korsas, vilket är besvärligt eftersom Nelsons fru nu vet om att han är far till Ruths dotter Kate.

Det regnar inte fullt lika mycket som det brukar i A room full of bones, förutom en besvärlig storm och mysteriet har lite mer tempo än som varit i ett par-tre böcker. Det sker också en större personutveckling i och med att Ruth äntligen inleder en försiktig relation (med någon annan än Nelson), men de komplexa känslorna finns ändå kvar där i bakgrunden. Överlag så var det inte bara igenkänning och mys utan det var så pass att jag hade svårt att lägga ner boken. Tur det finns sex delar till!

A-Lo, 2018
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: