The Book Pond
1083 recensioner
4549400 besök
Inshallah
pixel
Donald Boström
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Ordfront
Utgiven: pixel 2002
ISBN: pixel 91-7324-933-5
En mängd skribenter tillsammans med fotografen Donald Boström ger i ett antal artiklar/essäer sin bild av Palestina-Israel konflikten som går på sitt sjätte decennium.

Den här boken har getts ut av Ordfront och det är inte direkt några pro-israeliska tongångar i den, men för mig fyller den ändå en stor kunskapslucka som jag burit omkring på i många år. På historielektionerna kom vi aldrig längre än Antiken känns det som och nutidshistoria var ett okänt begrepp. I dagspressen kan man i och för sig dagligen följa rapporter om krisens/krigets utveckling, men utan bakgrund blir det obegripligt och oengagerande.

Nu har jag det vinklade innehållet till trots ändå fått lite mer kött på benen. Artikelförfattarna är alla olika karaktärer och skriver om konflikten ur en mängd olika synvinklar, vilket tillsammans med fotografierna gör boken till ett levande och mycket intressant dokument.

A-Lo, 2003
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: