The Book Pond
1083 recensioner
4542390 besök
De aderton
pixel
Anton Berg
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bookmark Förlag
Utgiven: pixel 2018
ISBN: pixel 978-91-88545-25-1
Radioreportern Axel Sköld jobbar med radiodokumentärer. Efter tusentals timmar av research är han övertygad om att han har otvetydiga bevis för kopplingar mellan Palmemordet och andra "profilmord" i Sverige. Han möter dock motstånd när han vill gå ut med uppgifterna och när han trotsar sina chefer blir han snabbt föremål för avstängning och allmän stämpling i mediabranschen som foliehatt. Men det finns någon som tror honom och som är villig att sponsra hans fortsatta undersökningar. Pank och arbetslös tackar Axel ja till uppdraget. Han ska dock snart bli varse vilka krafter han är uppe och slåss mot.

Såhär i Nobeltider och med bakgrund av detta årets stormar kring Svenska Akademin skulle man kunna tro att De Aderton handlar om denna, numera lite nedsolkade institution. Det finns förvisso kopplingar till Gustav III, men De Aderton är i detta fallet en topphemlig organisation med infiltratörer på de högsta nivåer i samhället, som med maffialiknande metoder styr och ställer bakom kulisserna. Författaren Anton Berg har i många år jobbat med P3 dokumentär och Spår - båda poddar jag följt länge - och då han har lånat ut sitt yrke till huvudpersonen Axel Sköld dröjer det inte länge förrän jag upplever samma dokumentära känsla som i radioprogrammen och tänker att "det här vore fullt möjligt!" (I en disclaimer meddelar Berg att han lagt ner tusentals timmar på att konstatera att teorierna i boken i-in-t-e stämmer). Det är spännande och går i full fart, men samtidigt utvecklas karaktären Axel, framförallt i sitt samspel med kollegan Stina och hennes handikappade son. Axel är ingen tuff snut utan fullt mänsklig och något av en anti-hjälte, som bara är ute efter att avslöja sanningen. Man gillar honom. Det är en bra debut och man kan nog ana en liten öppning i slutet för en fortsättning på historien. Den är välkommen!

A-Lo, 2018
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: