The Book Pond
1083 recensioner
4542445 besök
Den första kvinnan
pixel
Lotta Lundberg
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Natur & Kultur
Utgiven: pixel 2020
ISBN: pixel 978-91-27-16624-0
Den första kvinnan består av tre tidsskikt: det första när huvudpersonen Sara Lander går tolkskolan, lär sig ryska och överlevnad. Den andra delen är i Berlin i en nära framtid, när Sara blivit aktad utrikeskorre för svensk media, det tredje när hon lever isolerad på en ö i den svenska skärgården, dit det en dag anländer en forskarstudent för att intervjua Sara. Hon tvekar till att ta emot besöket: kommer det spä på alla fördomar om henne och framförallt, orkar hon konfronteras med alla minnen?

Återblickarna på tolkskolan fångar mig väldigt; sammanhållningen i gruppen, strategierna för att klara sig kvar på den tuffa utbildningen. Men sedan blir det alltmer politiskt och filosofiskt och jag tappar intresset. Förmodligen "borde" jag engagera mig i hotet från Ryssland, trollfabrikerna och despotismen, men jag är ledsen, det är ett sömnpiller. Ett annat problem är att det inte finns några bryggor eller förklaringar mellan de olika delarna. I slutet på tolkskolan inträffar t.ex ett trauma (det var för övrigt in i det sista oklart för mig vad som hände), men hur hon sedan blev känd skribent är okommenterat. Mitt sammanhållande intryck är därför att det spretar och saknas stora partier. Jag skulle till och med säga att jag upplever Sara som tre helt olika personer i de olika delarna. Nej, Den första kvinnan imponerade inte.

A-Lo, 2020
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: