The Book Pond
1083 recensioner
4549431 besök
Dödläge
pixel
Sara Paretsky
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Deadlock
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1993
ISBN: pixel 91-7159-011-0
V I Warshawskis käraste kusin Boom-Boom hittas död i Chicagos hamn. V I tror inte ett ögonblick att det rör sig om självmord eller en olycka och hon börjar undersöka omständigheterna. Det dröjer inte länge förrän hennes efterforskningar leder henne in till sjöfartsnäringen på de Stora Sjöarna, där tveksamma ekonomiska affärer pågår. Men det är inte ofarligt när mäktiga män hotas och V I finner snart att hon själv svävar i dödsfara.

Dödläge var den första Warshawski-boken jag läste och jag fastnade med en gång för den tuffa, hårdkokta, men ändå godhjärtade kvinnliga detektiven och den väl researchade och genomtänkta intrigen.

A-Lo, 1997
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: