The Book Pond
1083 recensioner
4543977 besök
Klubben
pixel
Matilda Gustavsson
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel
ISBN: pixel 978-91-0-017764-5
Vad säga som inte redan sagts om den hypade, omtalade och faktiskt fantastiskt välskrivna Klubben? Ja, säkert ingenting. Klubben är till att börja med en välkommen fördjupning och sammanfattning för mig, som hade svårt att hänga med i alla turer och rubriker kring Svenska akademin och Kulturprofilen när det hela briserade i Dagens Nyheter den där novemberdagen. Matilda Gustavsson är den grävande journalisten som fick kontakt med dussintals kvinnor som berättade hur de blivit sexuellt utnyttjade av Arnault. I skydd av en tystnadskultur hade detta fått fortgå i decennier. Huvudtemat är således de mångåriga och mångtaliga övergreppen som alla dessa kvinnor vittnar om, men det som är lite mer i skymundan och som jag också reagerar och upprörs över är hur många konstnärer, kvinnor och män, som inte någonsin fått betalt för sitt jobb, vars konstverk blev stulna ("de försvann") och hur Forums ekonomi i allmänhet grovt missköttes eller till och med fifflades med. Det blir också uppenbart hur fullkomligt immuna mot sanningen som både Frostensson och Horace Engdal är oavsett vilka bevis som presenteras.

A-Lo, 2020
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: