The Book Pond
1083 recensioner
4543877 besök
The starless sea
pixel
Erin Morgenstern
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Svensk titel: pixel
Bokförlag: pixel Harvill Secker
Utgiven: pixel 2019
ISBN: pixel 978-1-91070-146-1
Zachary är universitetsstudent. Vid ett besök på biblioteket får han med sig en bok hem, där ett kapitel plötsligt i detalj beskriver en händelse han råkade ut för som barn. Zachary blir besatt av att ta reda på hur detta kan komma sig, hans efterforskningar leder honom till New York och ner i en underjordisk labyrint full med böcker, symboler, ett mystiskt kök, som verkar kunna tillgodose hans minsta önskan samt det mytomspunna Starless Sea. Och han träffar Dorian, som försvinner - och det enda Zach vet är att han vill hitta Dorian igen till varje pris.

The starless sea är ett epos med inslag av fabel, dröm och saga, en historia som rör sig mellan olika tidsåldrar och världar, full av vindlande magi och ett sökande efter slutet på en berättelse. Både halvvägs och tre fjärdedelar in kan jag fortfarande inte med säkerhet säga exakt vad den handlar om, det finns faktiskt ingen tydlig händelseriktning, och ändå är jag uppslukad av den. Bokens struktur där varje nytt kapitel hoppar mellan olika personer i nutid, varvat med historierna ur Sweet Sorrows och Simon & Eleanor gör att det känns lite som att börja om på blankt blad var tionde sida. Jag förstår inte hur saker hänger ihop, jag fattar inte vem som har vilket mission och det är mycket förvirrande. Och jag är jättefrustrerad över att - spoiler - Simon & Eleanor inte möts igen i slutet. Men samtidigt, samtidigt är det suggestivt och spännande och magiskt. Den här boken är nog verkligen inte för alla, men om man tillåter sig att bara flyta med kan den vara det.

A-Lo, 2020
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: