The Book Pond
1083 recensioner
4540035 besök
Dessa suveräna kvinnor
pixel
Alice Adams
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Superior women
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-7642-276-3
Nej, så välskriven var väl inte den här, ens nu när jag läste om den efter många år. Den röda tråden saknades; att skildra vänskapen genom åren räcker inte till för att hålla ihop historien. Man blir inte klok på karaktärerna som man bara får små fragment av, förutom den lömska och rika av de fyra som är mest utmejslad.

Förvånansvärt nog för en bok som gavs ut på 80-talet handlar inte boken om kvinnornas karriärer och erövringar i någon större utsträckning, utan snarare deras relationer till varandra. Fast den överraskningen är ändå inte alls tillräcklig för att ge boken ett bättre betyg än 2.

A-Lo, 2000
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: