The Book Pond
1083 recensioner
4539986 besök
Hästarnas dal
pixel
Jean M Auel
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel The valley of the horses
Bokförlag: pixel Bra Böcker
Utgiven: pixel 1983
ISBN: pixel 91-550-2689-3
I Hästarnas dal, som är uppföljare till Grottbjörnens folk, får man fortsätta följa cromagnonkvinnan Ayla. Hon har nu drivits bort från neanderthalklanen och måste klara sig själv. Efter en lång vandring når hon fram till en dal, där hon finner stäpphästar och här slår hon sig ner. Allteftersom utvecklar hon sig som jägare och medicinkvinna, men livet är inte lätt med ständigt hotande kyla, sjukdom och ensamhet.

Hästarnas dal blev också en riktig bestseller och jag tycker denna uppföljare är bättre än föregångaren. Idén med att förlägga handlingen till stenåldern är både bra och intressant. Problemet även här är Auels okritiska kärlek till sin romanfigur som är så vacker, duktig, smart, händig och allt man kan tänka sig - och det tycker jag drar ner betyget.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: