The Book Pond
1083 recensioner
4540070 besök
Blonde
pixel
Joyce Carol Oates
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2001
ISBN: pixel 91-0-057446-5
En skönlitterär bok om Marilyn Monroe. Joe DiMaggio kallas för den stora sportstjärnan och Arthur Miller för den store regissören. Jag antar att Oates har garderat sig mot personkränkningar. Den bild som hittills tecknats av MM, som ett övergivet barn och ett offer som ständigt sökte en fars bekräftelse i de män hon träffade motsägs inte här.

Men det är inte ytterligare en biografi, utan någonting mer än så. Man tränger under huden på huvudpersonen, får läsa hennes tankar, får uppleva hennes känslor. Det slutar inte lyckligt, inte ens i sagan, men nu har jag på något sätt förstått att det inte kunnat gå på något annat sätt. Kanske inte ens om ett barn hade kommit till världen för Norma Jean att älska.

A-Lo, 2002
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: