The Book Pond
1083 recensioner
4542399 besök
Mord på ljusa dagen
pixel
Agatha Christie
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Evil under the sun
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-0-046755-3
En Hercule Poirot-roman, som jag alltid föredrar framför Miss Marple. Den här gången löser han ett mord på en rik och vacker kvinna på en populär badort, dit han rest för att vila upp sig.

A-Lo, 1986
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: