The Book Pond
1083 recensioner
4540004 besök
Den du inte ser
pixel
Mari Jungstedt
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Bonniers
Utgiven: pixel 2004
ISBN: pixel 91-0-010519-8
Det här var den obligatoriska deckaren som alltid medföljer damtidningarna när sommaren börjar närma sig. Jag slukade den på 1 dygn, den var faktiskt bättre än genomsnittet. Det jag speciellt fäste mig vid är hur Jungstedt låter historien berättas av flera personer. Hon låter inte bara en enda plågad kommissarie komma till tals, utan här får vi höra röster från offren (innan de dör vill säga...), journalisterna, poliserna, mördaren, vilket ger ett litet bredare perspektiv.

Jag uppskattade också de parallella spåren med spaningsarbetet och den spirande och oväntade kärlekshistorien mellan stockholmsjournalisten och den gotländska tvåbarnsmamman. Slutligen tecknar hon landskapet väldigt fint och inte minst är boken väldigt spännande.

A-Lo, 2004
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: