The Book Pond
1083 recensioner
4540088 besök
Vit oleander
pixel
Janet Fitch
Framsidesbild
2
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel White oleander
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 2000
ISBN: pixel 91-7643-703-5
Nja, jag fastnade inte riktigt för den här boken. Huvudpersonen Astrid är en udda figur, som man aldrig lyckas förstå eller kan identifiera sig med. Varken hon eller mamman känns riktigt äkta, tror jag, och boken lämnar mig tämligen oberörd trots den dramatiska ramen.

A-Lo, 2001
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: