The Book Pond
1083 recensioner
4539965 besök
Processen
pixel
Franz Kafka
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Der Prozess
Bokförlag: pixel Wahlström & Widstrand
Utgiven: pixel 1986
ISBN: pixel 91-46-14431-5
Processen skulle man förstås läsa i skolan, det tillhör allmänbildningen. Jag tyckte vid 17 års ålder att Josefs K:s frustration över att vara oskyldigt anklagad och inte kunna göra sig hörd smittade av sig och man kände stor indignation, men samtidigt fascination över denna drömlika - eller snarare mardrömslika - process.

A-Lo, 1990
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: