The Book Pond
1083 recensioner
4475814 besök
Starman
pixel
Alan Dean Foster
Framsidesbild
3
Språk: pixel Svenska
Bokförlag: pixel Forum
Utgiven: pixel 1985
ISBN: pixel 91-37-08748-7
1977 såg skickades Voyager II upp i rymden med en inbjudan till andra (eventuella) livsformer i universium att komma på besök. Starman handlar om vad som händer när meddelandet når utomjordingar och de bestämmer sig för att skicka ett sändebud. Starmans uppdrag är att försöka rädda sin egen ras genom att studera vår befolkning, men han får inget trevligt välkomnande när USA:s militär skjuter ner hans rymdskepp i tron att det handlar om en fientlig invasion.

Planet kraschar, men Starman överlever och tar sig till ett hus, där det bor en kvinna som nyligen har blivit änka, Jenny Hayden. Han antar mänsklig form genom att förvandla sig till Jennys avlidne make. Hon blir chockad, men Starman förmår henne att skjutsa honom tvärs över landet till ett ställe där ett nytt rymdskepp kan plocka upp honom. Jagade av polis och militär tar de sig över kontinenten och under tiden blir de kära i varandra.

I början är Starman ganska robotlik, men allteftersom han kommer i kontakt med mänskliga känslor blir han själv mänskligare än de trångsynta personer som vill använda honom till vetenskapliga experiment. Starman är egentligen ett manus, omarbetat till bokform och det märks genom att boken har mycket dialog. Jag tyckte ganska bra om den, kanske för att det lika mycket är en kärlekshistoria som en science fiction-roman. Filmen kom för övrigt 1984 med Jeff Bridges i huvudrollen.

A-Lo, 1985
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: