The Book Pond
1083 recensioner
4542381 besök
Se dig inte om
pixel
Karin Fossum
Framsidesbild
4
Språk: pixel Svenska
Originaltitel: pixel Se deg ikke tillbake
Bokförlag: pixel Månpocket
Utgiven: pixel 1999
ISBN: pixel 91-7643-586-5
Det här var den första bok av Karin Fossum som jag läste och det gav mersmak. Boken är uppbyggd enligt brittisk tradition, snarare än det svulstiga, actionspäckade amerikanska eller det samhällsreflektande och trötta svenska.

Kommissarien är Konrad Sejer, en vanlig och skarptänkt man med hund, och offret en femtonårig flicka som hittas invid en tjärn. Spåren leder till det prydliga villasamhället, som kanske inte är så fridfullt som det först verkar.

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: