The Book Pond
1083 recensioner
4549509 besök
Wuthering heights
pixel
Emily Brontë
Framsidesbild
4
Språk: pixel Engelska
Svensk titel: pixel Svindlande höjder
Bokförlag: pixel Wordsworth
Utgiven: pixel 1992
ISBN: pixel 1-85326-0001-0
Temat i Svindlande Höjder, som den heter på svenska, är förtärande passion mellan Catherine och Heathcliff som växer upp tillsammans på Yorkshires hedar. De skiljs åt, Catherine gifter sig med en annan, men det finns band som aldrig kan brytas.

Wuthering Heights är dramatisk och vacker, mycket bättre än vad jag hade förväntat mig, men ibland svårt med yorkshiredialekten som återges i talspråk och jag var ofta tvungen att sitta och läsa högt för att förstå innebörden...

A-Lo, 1999
Skriv en kommentar
Namn:
URL/Hemsida:
Siffran sju:
Kommentar: